New logo sm
banners2.jpg

 Ομιλητής Χαρίκλεια Τσαλαπάτα
ΕΔΙΠ ΤΗΜΜΥ
 Θέμα Καινοτόμες πρακτικές προβληματοκεντρικής μάθησης: εμπειρίες σε Ευρώπη και Ασία (αφίσα)
 Ημερομηνία  21/10/2020, 13:00 (βίντεο)
 Περίληψη Το ερευνητικό έργο ALIEN (projectalien.eu) στοχεύει στην προώθηση της ενεργού και προβληματοκεντρικής μάθησης ως στρατηγικών εκπαιδευτικών προσεγγίσεων στη θετική εκπαίδευση. Τα πλεονεκτήματα της ενεργούς και προβληματοκεντρικής μάθησης είναι πολλά. Διευκολύνουν την ανάπτυξη θεμελιώδους γνώσης καθώς και ήπιων δεξιοτήτων, όπως η αναλυτική και κριτική σκέψη, η επιχειρηματική νοοτροπία, η ικανότητα συνεργασίας σε διεπιστημονικές ομάδες και πολλά άλλα. Προετοιμάζουν τους μαθητές για τη μετάβασή τους από το ακαδημαϊκό περιβάλλον στον κόσμο της εργασίας και χτίζουν την ικανότητα μεταφοράς της γνώσης σε επαγγελματικά περιβάλλοντα μέσω σεναρίων εμπνευσμένων από την πραγματική ζωή. Και ευθυγραμμίζονται με τους στόχους ΕΤ2020 για τον εκσυγχρονισμό της εκπαίδευσης μέσω αναδυόμενων παιδαγωγικών προσεγγίσεων και ψηφιακής τεχνολογίας.

Παρά τα σαφή εκπαιδευτικά πλεονεκτήματα, η ενεργή και προβληματοκεντρική μάθηση δεν εφαρμόζονται ευρέως. Οι λόγοι που εμποδίζουν την ευρεία ανάπτυξη τους περιλαμβάνουν την έλλειψη ή τις ανεπαρκείς φυσικές υποδομές, την έλλειψη ανοικτών εκπαιδευτικών ψηφιακών εφαρμογών και προσομοιώσεων για την υποστήριξη της μάθησης, και την ανάγκη υποστήριξης των εκπαιδευτών προς ως προς την ενσωμάτωση ψηφιακά υποστηριζόμενων ενεργών και προβληματοκεντρικών μεθόδων σε μαθησιακά πλαίσια.

Το ερευνητικό έργο ALIEN στοχεύει στην αντιμετώπιση αυτών των προκλήσεων με την εισαγωγή μιας ολιστικής μαθησιακής παρέμβασης που προωθεί την ευρεία υιοθέτηση της ενεργούς και προβληματοκεντρικής μάθησης στην Ευρώπη και την Ασία. Το πρόγραμμα έχει αναπτύξει τα φυσικά εργαστήρια προβληματοκεντρικής μάθησης σε 12 πανεπιστήμια στη Μαλαισία, την Καμπότζη, το Βιετνάμ, το Πακιστάν, και το Νεπάλ. Έχει επίσης αναπτύξει μια ψηφιακή πλατφόρμα μάθησης που λειτουργεί ως αποθετήριο καλών πρακτικών ενώ προωθεί τη συνεργασία και την επαναχρησιμοποίηση εκπαιδευτικού περιεχομένου για την ανάπτυξη μαθησιακών δραστηριοτήτων προστιθέμενης αξίας που είναι προσαρμοσμένες σε διαφορετικά εκπαιδευτικά πλαίσια.

Οι συμμετέχοντες στο σενιμάριο θα έχουν την ευκαιρία να εμβαθύνουν στα ωφέλη της ενεργούς και προβληματικεντρικής μάθησης καθώς επίσης και της μαθησιακής παρέμβασης του ερευνητικού έργου ALIEN και της θετικής της επίπτωσης στο χτίσιμο εξειδικευμένων επιστημόνων που έχουν τις γνώσεις και δεξιότητες για να σχεδιάσουν λύσεις στα προβλήματα του 21ου αιώνα.


 Ομιλητής Ιωάννης Κρεστενίτης
Καθηγητής ΑΠΘ
 Θέμα Μεταβολές στάθμης θάλασσας & παράκτιες πλημμύρες - Βραχυχρόνια πρόγνωση. Κλιματικές μεταβολές (αφίσα)
 Ημερομηνία  4/11/2020, 13:00 (βίντεο)
 Περίληψη Η παρουσίαση επικεντρώνεται στις παράκτιες πλημμύρες και κατακλύσεις περιοχών της παράκτιας ζώνης, ως αποτέλεσμα της ανόδου της στάθμης της θάλασσας που οφείλεται στην συνδυασμένη δράση της αστρονομικής παλίρροιας, της μετεωρολογικής παλίρροιας και της δράσης των κυματισμών. Παρουσιάζεται η επιχειρησιακή διαδικασία βραχυχρόνιας πρόβλεψης των φαινομένων της συνολικής ανόδου της στάθμης της θάλασσας, με την συνδυασμένη χρήση μετεωρολογικών και ωκεανογραφικών μαθηματικών ομοιωμάτων. Η επιχειρησιακή πρόγνωση αφορά τη Μεσόγειο, το Αιγαίο και τον Θερμαϊκό Κόλπο. Στόχος είναι η πρόγνωση εμφάνισης πλημμυρών των παράκτιων περιοχών με χαμηλό υψόμετρο.

Επίσης παρουσιάζεται η μελέτη της εξέλιξης των φαινομένων μετεωρολογικής παλίρροιας (storm surge) για την επόμενη εκατονταετία, με τη συνδυασμένη χρήση κλιματικών και ωκεανογραφικών μοντέλων, λαμβάνοντας υπόψη προβλέψεις (σενάρια) εξέλιξης της κλιματικής αλλαγής, με αναφορά στη Μεσόγειο και το Αιγαίο.


 Ομιλητής Χάρης Σταματόπουλος
Αναπληρωτής Καθηγητής, Norwegian University of Science and Technology (NTNU)
 Θέμα Ξύλινα κτίρια: Προσομοίωση, σχεδιασμός και προκλήσεις (αφίσα)
 Ημερομηνία  11/11/2020, 13:00 (βίντεο)
 Περίληψη Αυτή η διάλεξη παρουσιάζει πτυχές της προσομοίωσης και του σχεδιασμού ξύλινων κτιρίων. Παρουσιάζονται εν συντομία τα πιο κοινά προϊόντα δομικής ξυλείας και ξύλινα συστήματα δόμησης. Οι κύριοι έλεγχοι σχεδιασμού της οριακής κατάστασης αστοχίας (ULS) και της οριακής κατάστασης λειτουργικότητας (SLS) σύμφωνα με τον Ευρωκώδικα 5 (EN1995-1-1) και άλλα πρότυπα παρουσιάζονται περιληπτικά. Ορισμένα κρίσιμα ζητήματα σχετικά με την προσομοίωση ξύλινων κατασκευών παρουσιάζονται, με έμφαση στην προσομοίωση των συνδέσεων. Στη συνέχεια, η διάλεξη παρουσιάζει μερικές από τις κύριες προκλήσεις στο σχεδιασμό των ψηλών ξύλινων κτιρίων (επιτάχυνση και παραμόρφωση που προκαλείται από τον άνεμο και ταλαντώσεις πατωμάτων που προκαλούνται από ανθρώπινες δραστηριότητες στην οριακή κατάσταση λειτουργικότητας και αντισεισμικός σχεδιασμός ξύλινων κτιρίων). Τέλος, παρουσιάζονται εν συντομία δύο ερευνητικά προγράμματα στο NTNU που σχετίζονται με το σχεδιασμό ψηλών ξύλινων κτιρίων. Το πρόγραμμα WOODSOL που στοχεύει στην ανάπτυξη πολυώροφων ξύλινων κτιρίων με καινοτόμες ημι-άκαμπτες συνδέσεις ροπής και το πρόγραμμα DynaTTB που στοχεύει στον προσδιορισμό των ιδιοτήτων (απόσβεση και δυσκαμψία) των ξύλινων που υπόκεινται σε δυναμική φόρτιση με χρήση πειραμάτων σε δομικά στοιχεία και εξαναγκασμένης ταλάντωσης κτιρίων με οριζόντιους δονητές.


 Ομιλητής Νικόλαος Μέλλιος
Ακαδημαϊκός Υπότροφος
 Θέμα Περιβαλλοντική πληροφορική για τη μοντελοποίηση οικοσυστημάτων γλυκού νερού: δυναμική και επιπτώσεις του ευτροφισμού και βιώσιμη αγροτική χρήση νερού (αφίσα)
 Ημερομηνία  18/11/2020, 13:00 (βίντεο)
 Περίληψη Θα παρουσιαστεί η διερεύνηση της δυναμικής της οικολογικής μοντελοποίησης υπό το πλαίσιο της περιβαλλοντικής πληροφορικής στον προσδιορισμό των παραγόντων που επηρεάζουν ποιοτικές και ποσοτικές παραμέτρους του νερού σε λιμναία οικοσυστήματα. Η λίμνη Κάρλα, μία ελληνική υπερτροφική λίμνη, αντιμετωπίζει συνεχή υποβάθμιση των υδάτων της εξαιτίας της εκτεταμένης φόρτισης με θρεπτικά, των ανολοκλήρωτων έργων του αρχικού σχεδιασμού του ταμιευτήρα, καθώς και των λειτουργικών αστοχιών. Η οικολογική μοντελοποίηση χρησιμοποιείται ως εργαλείο για την προσομοίωση της δυναμικής των θρεπτικών στη λίμνη, για τον εντοπισμό των παραγόντων που επηρεάζουν την τροφική της κατάσταση, ενώ εφαρμόζονται αρκετά διαχειριστικά σενάρια και ένα σενάριο κλιματικής αλλαγής με στόχο την εκτίμηση των επιπτώσεών τους στην κατάσταση της λίμνης. Επιπλέον, γίνεται μοντελοποίηση των μικροκυστινών μέσω ενός σύγχρονου αλγορίθμου τεχνητής νοημοσύνης (ANFIS). Στη συνέχεια, μοντελοποιούνται η κυανοβακτηριακή βιομάζα και τα επίπεδα κινδύνου για την ανθρώπινη υγεία που σχετίζονται με την κυανοβακτηριακή αφθονία, σε ένα δίκτυο Βόρειων Ευρωπαϊκών λιμνών. Εφαρμόζονται η μέθοδος της σταδιακής γραμμικής παλινδρόμησης, μια σειρά από αλγορίθμους μηχανικής εκμάθησης και η Μπαϋεζιανή ιεραρχική μοντελοποίηση, με στόχο την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητάς τους στην πρόβλεψη. Τέλος, πραγματοποιείται ανάλυση σχετικά με το ποιοι τύποι καλλιεργειών εξάγουν το περισσότερο εικονικό νερό μέσω του εμπορίου, σε συνάρτηση με το όφελος στην ελληνική οικονομία.


 Ομιλητής Μάριος Αναγνώστου
Ακαδημαϊκός Υπότροφος
 Θέμα Μέθοδοι και τεχνολογίες στην παρατήρηση και εκτίμηση ακραίων υδρομετεωρολογικών φαινομένων: Η περίπτωση της Μάντρας, Αττικής (αφίσα)
 Ημερομηνία  25/11/2020, 13:00 (βίντεο)
 Περίληψη Τα ακραία καιρικά φαινόμενα, όπως οι έντονες βροχοπτώσεις και οι καταιγίδες απειλούν ζωές και περιουσιακά στοιχεία, προκαλώντας κινδύνους όπως παράκτιες πλημμύρες, μεγάλης κλίμακας πλημμύρες ποταμών και αστραπιαίες πλημμύρες, που συχνά οδηγούν σε επικίνδυνα αποτελέσματα και προκαλούν εκτεταμένες ζημιές και διαταραχές. Η αύξηση της έντασης των ακραίων καιρικών συνθηκών στις μελλοντικές κλιματικές προβλέψεις σε συνδυασμό με την αύξηση των ανθρώπων που ζουν σε επικίνδυνες περιοχές θα αυξήσει τις επιπτώσεις ακραίων καιρικών φαινομένων. Για να αυξηθεί η ανθεκτικότητα των κοινωνιών, απαιτείται βελτιωμένη διαχείριση κρίσεων που σχετίζεται με ακραία καιρικά φαινόμενα. Από αυτή την άποψη, οι υδρο-μετεωρολογικοί κίνδυνοι, που οδηγούν σε καταρρακτώδεις βροχές και πλημμύρες, αντιπροσωπεύουν μια δραματική απειλή που πρέπει να αντιμετωπιστεί με τη βελτίωση των προβλέψεων και την έγκαιρη προειδοποίηση των κινδύνων αυτών για την προστασία ζωών και ιδιοκτησιών.

Η κύρια δυσκολία διάδοσης άμεσων πληροφοριών σχετικά με σοβαρά υδρομετεωρολογικά γεγονότα στους τελικούς χρήστες, είναι η δημιουργία ενός ολοκληρωμένου συστήματος παρακολούθησης σχεδόν σε πραγματικό χρόνο, ικανό να αφομοιώνει δεδομένα κατακρήμνισης από κατανεμημένους αισθητήρες και μοντέλα και να εκτελεί πρόβλεψη των μακροπρόθεσμων και βραχυπρόθεσμων εξελισσόμενων υδρο-μετεωρολογικών σεναρίων. Σε αυτήν την πτυχή, παρουσιάζεται ένα επιχειρησιακό εργαλείο ενός υπερσύγχρονου συστήματος έγκαιρης προειδοποίησης (EWS), με βάση ένα σύστημα υδρο-μετεωρολογικής παρατήρησης και μοντελοποίησης. Το προηγμένο εργαλείο βασίζεται σε παρατηρήσεις από ένα μετεωρολογικό ραντάρ διπλής πολικότητας, καθώς και συνδυασμό υδρομετεωρολογικών αριθμητικών μοντέλων και προσομοίωσης δεδομένων παρατήρησης. Το σύστημα αυτό εφαρμόστηκε πιλοτικά στην πλημμύρα που σημειώθηκε στην υπο-αστική περιοχή της Μάνδρας Αττικής, όπου τα αποτελέσματα προσομοίωσης δείχνουν το πιθανό όφελος της χρήσης παρατηρήσεων από το υψηλής ανάλυσης ραντάρ ως πρόσθετη συνιστώσα αφομοίωσης σε προσομοιώσεις μοντέλου υετού και πλημμύρας.


 Ομιλητής Παναγιώτης Γουργιώτης
Αναπληρωτής Καθηγητής
 Θέμα Εφαρμογές γενικευμένων θεωριών συνεχούς μέσου σε υλικά με μικροδομή (αφίσα)
 Ημερομηνία  2/12/2020, 13:00
 Περίληψη Η κλασική Μηχανική του Συνεχούς Μέσου επιτυγχάνει, εν γένει, να προβλέπει επαρκώς τη συμπεριφορά συμβατικών υλικών, υπάρχουν φυσικές παρατηρήσεις και πειραματικά δεδομένα που έρχονται σε αντίθεση με τις προβλέψεις της σε ότι αφορά υλικά με μικροδομικό χαρακτήρα. Ως τυπικά παραδείγματα υλικών με μικροδομή μπορούν να αναφερθούν τα κοκκώδη υλικά, τα οπλισμένα με ίνες και στρωσιγενή σύνθετα, και τα κυψελοειδή υλικά. Τα υλικά αυτά είναι εγγενώς ετερογενή με μικροδομικό χαρακτήρα που αντιστοιχεί στις διαστάσεις των επί μέρους υλικών. Το βασικό μειονέκτημα της κλασικής θεωρίας είναι ότι αδυνατεί πλήρως να περιγράψει φαινόμενα κλίμακας (size effects) τα οποία εμφανίζονται σε προβλήματα στα οποία οι χαρακτηριστικές διαστάσεις του σώματος γίνονται συγκρίσιμες με τη γεωμετρία της μικροδομής. Αυτό οφείλεται στην έλλειψη κάποιου εσωτερικού χαρακτηριστικού μήκους στις εξισώσεις της κλασικής θεωρίας, με αποτέλεσμα να μην λαμβάνεται υπόψη η μικροδομή των υλικών. Το μειονέκτημα της κλασικής θεωρίας αυτό μπορεί να ξεπεραστεί με τη χρήση των Γενικευμένων Θεωριών Συνεχούς Μέσου, οι οποίες εξ ορισμού τους «αναγνωρίζουν» την εσωτερική δομή του υπό εξέταση υλικού και την ενσωματώνουν (με τη μορφή κάποιων χαρακτηριστικών μηκών) στην μαθηματική διατύπωση του εκάστοτε προβλήματος.

Στη παρούσα διάλεξη θα παρουσιαστεί η θεωρία Τάσεων Ζεύγους (couple-stress theory), η οποία είναι απλούστερη θεωρία Γενικευμένου Συνεχούς Μέσου. Η θεωρία αυτή αποτελεί γενίκευση της κλασικής θεωρίας ελαστικότητας και χρησιμοποιείται τα τελευταία χρόνια ευρέως για τη μοντελοποίηση φαινομένων κλίμακας σε μικροδομικά υλικά. Θα δειχθούν εφαρμογές της θεωρίας Τάσεων Ζεύγους σε προβλήματα διάδοσης ρωγμών και ασταθειών στα οποία τα φαινόμενα «ενίσχυσης» (strengthening effects) που προκαλούνται από την ύπαρξη φαινομένων βαθμίδας γίνονται σημαντικά καθώς οι εν λόγω βαθμίδες είναι πράγματι μεγάλες. Ειδικότερα, θα δειχθεί ότι η θεωρία Τάσεων Ζεύγους μπορεί να προβλέψει τα φαινόμενα κλίμακας σε προβλήματα θράυσης κεραμικών υλικών καθώς και να περιγράψει φαινόμενα αστάθειας όπως η πτύχωση στρωσιγενων υλικών που απαντώνται σε γεωλογικούς σχηματισμούς.


 Ομιλητής Δημήτρης Κοφινάς (βιογραφικό)
Ακαδημαϊκός Υπότροφος
 Θέμα Εξελιγμένα εργαλεία για την προσομοίωση και την πρόβλεψη ζήτησης αστικού νερού σε πολλαπλές χωρο-χρονικές κλίμακες (αφίσα)
 Ημερομηνία  9/12/2020, 13:00 (βίντεο)
 Περίληψη Αντικείμενο της διάλεξης είναι η διερεύνηση των δυνατοτήτων μαθηματικής προσομοίωσης διάφορων τμημάτων του υδρευτικού κύκλου, με εφαρμογή και ανάπτυξη νέων εργαλείων, συγκεκριμένα της ζήτησης νερού στο επίπεδο των υδάτινων πόρων, του συστήματος διανομής και της οικιακής κατανάλωσης σε επίπεδο βρύσης. Για την υλοποίηση των παραπάνω μαθηματικών προσομοιώσεων παρουσιάζονται παραδοσιακές στατιστικές μέθοδοι, μέθοδοι που προέρχονται από τον χώρο της τεχνητής νοημοσύνης και υβριδικές μέθοδοι, καθώς και διαδεδομένοι προσομοιωτές, ενώ παρουσιάζονται και νέοι αλγόριθμοι που αναπτύχθηκαν για να καλύψουν περαιτέρω ανάγκες. Οι μέθοδοι εξετάστηκαν και βαθμονομήθηκαν στην περίπτωση μελέτης της πόλης της Σκιάθου, όπου αποτελεί ένα παράδειγμα έντονα δυναμικού χαρακτήρα με περιοδικότητα στη ζήτηση που σχετίζεται με την τουριστική δραστηριότητα του νησιού και με την περιοδικότητα των μετεωρολογικών μεταβλητών. Τέλος, αναπτύχθηκαν δείκτες απόδοσης και χρησιμοποιήθηκαν τεχνικές οπτικοποίησης, ώστε να διευκολυνθεί η κατανόηση του συστήματος και να αναδειχθούν οι σχέσεις αιτίου-αιτιατού.


 Ομιλητής Γιώργος Τζιάτζιος (βιογραφικό)
Υποψήφιος Διδάκτορας ΠΘ
 Θέμα Αποτίμηση και πρόβλεψη των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στους υπόγειους υδατικούς πόρους (αφίσα)
 Ημερομηνία  16/12/2020, 13:00 (βίντεο)
 Περίληψη Αντικείμενο της έρευνας είναι η αποτίμηση της ποσότητας και η αξιολόγηση της ποιότητας του υπόγειου υδατικού συστήματος της λεκάνης απορροής της Κάρλας, το οποίο δέχεται διπλή επιβάρυνση τόσο από την αγροτική υπερ-εκμετάλλευση όσο και από την εκτεταμένη εφαρμογή αγροχημικών προϊόντων.

Η διερεύνηση της κατάστασης του υπόγειου υδατικού δυναμικού, ποσοτικά και ποιοτικά, πραγματοποιήθηκε μέσω της μαθηματικής προσομοίωσης της υπόγειας ροής και της μεταφοράς )των νιτρικών στον υδροφορέα της λίμνης Κάρλας, εξετάζοντας διαφορετικά σενάρια διαχείρισης. Ο κώδικας Modflow χρησιμοποιείται για την προσομοίωση της υπόγειας ροής και o κώδικας MT3DMS για την προσομοίωση της ρύπανσης. Οι δύο κώδικες περιλαμβάνονται στο υπολογιστικό πακέτο του Groundwater Modeling System (GMS). Η μελέτη της ρύπανσης του υδροφορέα από νιτρικά πραγματοποιήθηκε σε επίπεδο Δημοτικών Διαμερισμάτων. Η φόρτιση νιτρικών, η οποία διαφέρει εποχιακά, εφαρμόστηκε για κάθε τύπο καλλιέργειας και η έκπλυση νιτρικών υπολογίστηκε για κάθε καλλιέργεια με το αγρονομικό μοντέλο GIS-based Environmental Policy Integrated Climate model (GEPIC). Η έρευνα ολοκληρώνεται με την αξιολόγηση της ποσότητας και της ποιότητας των υπόγειων υδατικών πόρων, υπό την επίδραση της κλιματικής αλλαγής μέσω των SRES σεναρίων.


 Ομιλητής Κωνσταντίνος Παπουτσής (βιογραφικό)
Logistics Manager - Sustainability, Nike EMEA Operations
 Θέμα Εφοδιαστική αλυσίδα λιανικής και επιπτώσεις πολιτικής: συνολικά κόστη διασφάλισης της καινοτομίας προς μια «πράσινη» εφοδιαστική αλυσίδα λιανικής (αφίσα)
 Ημερομηνία  3/3/2021, 12:00 (βίντεο)
 Περίληψη Οι πολιτικές για τις μεταφορές εμπορευμάτων επιφέρουν έχουν ως αποτέλεσμα σημαντικές επιπτώσεις στο κόστος των εφοδιαστικών αλυσίδων και εν προκειμένω στις κατά μέρους δραστηριότητες όπως μεταφορικές υπηρεσίες, διαχείριση εμπορευμάτων, κ.α. Ειδικά για τον τομέα λιανικής που απαιτείται μεγαλύτερη ικανότητα ανταπόκρισης οι επιπτώσεις είναι ακόμα πιο απτές. Επιπλέον, οι τοπικές κοινότητες ως δέκτες επηρεάζονται από τον ατμοσφαιρική ρύπανση, την ηχητική όχληση, και από άλλες παράπλευρες επιπτώσεις που φέρουν οι αστικές οικονομικές δραστηριότητες. Ως εκ τούτου, οι πολιτικοί φορείς έχουν - μεταξύ άλλων - το ρόλο προάσπισης της κοινωνίας έναντι αυτών των επιπτώσεων. Συνεπώς, είναι αντιληπτό ότι η κοινωνία ως σύνολο πρέπει να αποζημιώνεται και οι λιανέμποροι οφείλουν να επωμίζονται αυτό το κόστος. Ο κύριος σκοπός είναι η παρουσίαση μιας ολιστικής προσέγγισης ως προς τον εντοπισμό και την εκτίμηση του συνολικού κόστους που επωμίζονται οι έμποροι λιανικής, ενσωματώνοντας το κόστος εφαρμογής των δημοσίων πολιτικών. Η εργασία περιλαμβάνει την ανάπτυξη μοντέλου κόστους της λιανικής εφοδιαστικής, εστιάζοντας στο αστικό πεδίο δραστηριοτήτων, καθώς και την εκτίμηση των επιπτώσεων των πολιτικών και της εφαρμοσμένης καινοτομίας στο συνολικό κόστος και την αειφορία της επιχείρησης.


 Ομιλητής Λεωνίδας - Αλέξανδρος Κουρής (βιογραφικό)
Δρ. Πολιτικός Μηχανικός, Joint Research Centre, European Commission
 Θέμα Σεισμική και ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων από φέρουσα τοιχοποιία (αφίσα)
 Ημερομηνία  10/3/2021, 12:00 (βίντεο)
 Περίληψη Υπάρχει μία διαρκώς αυξανόμενη ανάγκη τα υφιστάμενα κτίρια από άοπλη φέρουσα τοιχοποιία να αναβαθμισθούν τόσο λόγω της ανεπαρκούς σεισμικής αντιστάσεώς τους σε σεισμούς που συχνά καταλήγει σε τραγικές απώλειες ανθρωπίνων ζωών και περιουσιών, όσο και ενεργειακά λόγω της υψηλής καταναλώσεώς τους σε ενεργειακούς πόρους. Η αναβάθμιση αυτών των κτιρίων είναι μία υψηλή προτεραιότητα για την ΕΕ επειδή πρόκειται για παραδοσιακές κατασκευές, κτισμένες με εμπειρικές μεθόδους που απέχουν πόρω από τις απαιτήσεις των σύγχρονων κανονισμών. Αν συνοπολογισθεί και η γήρανση των υλικών, η περιβαλλοντική υποβάθμιση, η συσσώρευση βλαβών από προγενεστέρους σεισμούς και η έλλειψη συντηρήσεως του φέροντος οργανισμού τους, οδηγούνται σε μία ακόμη υψηλότερη τρωτότητα και ενεργειακή σπατάλη. Κάθε πρόσφατη σεισμική διέγερση μεσαίου ή υψηλού μεγέθους οδήγησε σε βλάβες και ρήγματα στο φέρον σώμα τους που έφθασαν μέχρι και σε καταρρεύσεις με υψηλές ανθρώπινες και οικονομικές απώλειες. Για τον λόγο αυτό απαιτείται η εφαρμογή καινοτόμων μεθόδων για την ενίσχυση αυτών των κατασκευών που θα στοχεύσει στην ταυτόχρονη κάλυψη και των δύο αναγκών: σεισμική και ενεργειακή αναβάθμιση των υφισταμένων κατασκευών. Ειρήσθω εν παρόδω, ότι εφ’ όσον πρόκειται για παραδοσιακές κατασκευές η εν λόγω ενίσχυση πρέπει να εκπληροί και τις απαιτήσεις της συμβατότητας των υλικών με τα παραδοσιακά ως και της αναστρεψιμότητάς τους, δηλαδή της δυνατότητας να «ξυλωθεί» η ενίσχυση χωρίς βλάβη του αρχικού στατικού συστήματος. Η οικονομική αποδοτικότητα της ενισχύσεως παραμένει μία σημαντική παράμετρος του πολύπλοκου προβλήματος της ενισχύσεως των παραδοσιακών ώστε να την καταστήσει εφικτή σε ένα ευρύ φάσμα περιπτώσεων. Στο ερευνητικό πρόγραμμα SPEctRUM που χρηματοδοτήθηκε από τις δράσεις του φορέα Marie Skłodowska-Curie στο Κοινό Ευρωπαϊκό Κέντρο (ΕΕ) προτάθηκε μία υβριδική ενίσχυση κατασκευαστικο-θερμομονωτική συνδυάζοντας σύνθετα ή φυσικά υλικά σε ανόργανη μήτρα με θερμομόνωση. Μελέτες έδειξαν ότι η χρήση αυτών των συστημάτων μπορεί να οδηγήσει σε σημαντική βελτίωση της συμπεριφοράς τους ενώ ο χρόνος aπόσβέσεως αυτών των επεμβάσεων είναι σύντομος.


 Ομιλητής Γιώργος Μαντάνης
Καθηγητής ΠΘ, Τμήμα Δασολογίας, Επιστημών Ξύλου & Σχεδιασμού, Εργαστήριο Επιστήμης & Τεχνολογίας Ξύλου
 Θέμα Ξύλο και ξύλινες κατασκευές (αφίσα, παρουσίαση)
 Ημερομηνία  31/3/2021, 12:00 (βίντεο (ΔΙΑΥΛΟΣ, YouTube))
 Περίληψη Η διάλεξη αυτή αφορά πρωτίστως το ξύλο, ως δομικό υλικό, αλλά και τις ξύλινες κατασκευές. Ο ομιλητής, μετά από μια συνοπτική εισαγωγή, επιχειρεί να καλύψει βασικές και ειδικές έννοιες που σχετίζονται με το φυσικό αυτό υλικό και οι οποίες θα πρέπει να κατανοηθούν από το νέο μηχανικό – σχεδιαστή – μελετητή, ώστε να είναι δυνατή η ορθή χρήση του ξύλου σε εφαρμογές και κατασκευές. Πρόσθετα, θα αναλυθούν στοιχεία που σχετίζονται με τα μακροσκοπικά, τα φυσικά και τα μικροσκοπικά χαρακτηριστικά του ξύλου. Επίσης, θα συζητηθεί η έννοια της διαβάθμισης επικινδυνότητας για τις ξύλινες κατασκευές και θα δοθούν τεχνικά στοιχεία που θα πρέπει να γνωρίζει ο νέος μελετητής για μια ξύλινη ή μικτή κατασκευή. Θα επεξηγηθούν οι κλάσεις ανθεκτικότητας ανά χρήση (use classes) των κυριότερων ειδών ξυλείας, οι οποίες σχετίζονται άμεσα με τη βιολογική του αντοχή, με βάση το πρότυπο ΕΝ 350. Επιπλέον, θα συζητηθεί συνοπτικά το Ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΝ 338 το οποίο αφορά στη διαβάθμιση της δομικής ξυλείας με βάση τη μηχανική αντοχή της. Τέλος, θα αναφερθούν ορισμένες τεχνικές συντήρησης για τη σωστή προστασία των ξύλινων κατασκευών.


 Ομιλητής Ολυμπία Παναγούλη
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
 Θέμα Τρισδιάστατη δυναμική απόκριση σπονδυλωτών κιόνων με μεταλλικούς πείρους μεταξύ των σπονδύλων (αφίσα)
 Ημερομηνία  21/4/2021, 12:00 (βίντεο (ΔΙΑΥΛΟΣ, YouTube))
 Περίληψη Θα παρουσιαστεί η δυναμική απόκριση σπονδυλωτών κιόνων, οι σπόνδυλοι των οποίων συνδέονται μεταξύ τους με μεταλλικούς πείρους. Το κίνητρο για τη μελέτη αυτή ήταν η ανάγκη να γίνει κατανοητός ο τρόπος με τον οποίο επηρεάζεται η δυναμική απόκριση των σπονδυλωτών κιόνων από ένα σύστημα μεταλλικών πείρων μεταξύ διαδοχικών σπονδύλων το οποίο είχε υλοποιηθεί, σε κάποιες περιπτώσεις, στη φάση της κατασκευής τους. Για τον λόγο αυτό, μελετήθηκε η τρισδιάστατη δυναμική απόκριση σπονδυλωτών κίονων του Γυμνασίου της Αρχαίας Μεσσήνης με τον κώδικα πεπερασμένων στοιχείων MSC-MARC. Στα τρισδιάστατα μοντέλα που θα παρουσιαστούν και τα οποία βασίζονται σε αρχαιολογικά δεδομένα της περιοχής της Αρχαίας Μεσσήνης, ιδιαίτερη προσοχή δίνεται στην προσομοίωση των μεταλλικών πείρων που συνδέουν τους διαδοχικούς σπονδύλους καθώς και τον τελευταίο σπόνδυλο με το κιονόκρανο. Οι κίονες υπόκεινται σε αρμονικές εδαφικές διεγέρσεις με διαφορετικά δυναμικά χαρακτηριστικά με σκοπό να μελετηθεί ο ρόλος των μεταλλικών πείρων στην ευστάθειά τους.


 Ομιλητής Ιωάννης Καρμπαδάκης
Λέκτορας, Imperial College London
 Θέμα Ocean2Coast: Advancements in the statistical representation of waves in the coastal zone (αφίσα)
 Ημερομηνία  12/5/2021, 12:00 (βίντεο (ΔΙΑΥΛΟΣ, YouTube))
 Περίληψη Οι τυφώνες Ρίτα και Κατρίνα κατέστρεψαν συνολικά 113 πλατφόρμες πετρελαίου· 87 από αυτές βρίσκονταν σε βάθη μικρότερα των 60 m. Σε αυτήν την ομιλία, ο Δρ. Καρμπαδάκης θα παρουσιάσει μια βελτιωμένη κατανόηση των ακραίων κυματισμών που οδηγούν σε τέτοιες καταστροφές. Η θεωρητική ανάλυση θα παρουσιαστεί σε συνδυασμό με την ανάλυση δεδομένων πεδίου και προχωρημένων πειραματικών μετρήσεων. Ανάμεσα στα αποτελέσματα συμπεριλαμβάνονται η καλύτερη απεικόνιση των μεγαλύτερων κυματισμών και η ανάπτυξη νέων στατιστικών κατανομών για την περιγραφή τους. Ταυτόχρονα, θα παρουσιαστεί μια βελτιωμένη κατανόηση των ανταγωνιστικών διεργασιών της θραύσης των κυματισμών και της μη-γραμμικής αύξησης τους. Τα αποτελέσματα αυτής της έρευνας χρησιμοποιούνται στα πιο προχωρημένα μοντέλα σχεδιασμού θαλασσίων και παράκτιων κατασκευών, όπως οι θαλάσσιες ανεμογεννήτριες, στην στατική επάρκεια πλατφορμών εξόρυξης πετρελαίου και στη βελτιωμένη περιγραφή της υπερπήδησης κυματισμών στη ακτή.


 Ομιλητής Σταυρούλα Κοντοέ (βιογραφικό)
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Imperial College London
 Θέμα Σχεδιασμός πασσάλων για τη θεμελίωση θαλάσσιων ανεμογεννητριών σε δυσχερή εδάφη (αφίσα)
 Ημερομηνία  26/5/2021, 12:00 (βίντεο (ΔΙΑΥΛΟΣ, YouTube))
 Περίληψη Η ώθηση προς τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, έχει οδηγήσει στην ταχεία ανάπτυξη των θαλάσσιων αιολικών πάρκων παγκοσμίως, με την τεχνογνωσία πλέον να επιτρέπει τη θεμελίωσή τους σε μεγάλα θαλάσσια βάθη και την κατασκευή τους σε μεγάλες αποστάσεις από την ακτή. Για τον σχεδιασμό των ανεμογεννητριών εξετάζεται η φέρουσα ικανότητα της θεμελίωσης υπό αξονικό και πλευρικό φορτίο, σε στατική καθώς και σε ανακυκλική φόρτιση, λόγω της δράσης του ανέμου και των κυμάτων. Οι υπάρχουσες μεθοδολογίες σχεδιασμού είναι γενικά επαρκείς για κοινές εδαφικές συνθήκες (π.χ. θεμελιώσεις σε άμμους και αργίλους), αλλά δεν καλύπτουν θεμελιώσεις σε δυσχερείς συνθήκες. Η κιμωλία ειδικότερα, ένα μαλακός, εύθρυπτος ασβεστόλιθος, με έντονα ψαθυρή συμπεριφορά, είναι ευρέως διαδεδομένη στη Βόρεια Ευρώπη, δημιουργώντας σοβαρά προβλήματα στον σχεδιασμό εμπηγνυόμενων πασσάλων. Στην παρουσίαση θα γίνει επισκόπηση των αποτελεσμάτων μιας σειράς εργασιών, με βάση εργαστηριακές δοκιμές σε κιμωλία, δοκιμές πεδίου σε πασσάλους και αριθμητικές προσομοιώσεις πλευρικής φόρτισης πασσάλων της ερευνητικής ομάδας του Imperial College, που έγιναν με σκοπό τη βελτίωση της μεθοδολογίας σχεδιασμού πασσάλων έμπηξης σε κιμωλία.


 Ομιλητής Δρ. Μαρία Τσάμη
Μεταδιδακτορική Συνεργάτης Έρευνας Ινστιτούτου Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων Μεταφορών (ΙΜΕΤ) - Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ)
Επικεφαλής Εργαστηρίου Δ1: Ευφυείς και Προσωποποιημένοι Αλγόριθμοί για Συνδυασμένες Μετακινήσεις και Τουριστικές Υπηρεσίες
 Θέμα Μοντελοποίηση της επίδρασης της ποιότητας υπηρεσιών των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς στην επιλογή μεταφορικού μέσου και διαδρομής (αφίσα)
 Ημερομηνία  2/6/2021, 12:00 (βίντεο (ΔΙΑΥΛΟΣ, YouTube))
 Περίληψη Η διάλεξη εστιάζει στην ποιότητα των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς (ΜΜΜ) τόσο από την πλευρά της αξιολόγησης υφιστάμενων υπηρεσιών όσο και από την πλευρά του σχεδιασμού και της πρόβλεψης της επίδρασης του επιπέδου ποιότητας των υπηρεσιών στις αποφάσεις των χρηστών αναφορικά με την επιλογή μέσου και διαδρομής. Λαμβάνοντας υπόψη τις αντιλήψεις και προσδοκίες τόσο των επιβατών όσο και των διαχειριστών των υπηρεσιών ΜΜΜ, α) εντοπίζονται τα κενά ποιότητας των υπηρεσιών, β) αναλύονται οι παράμετροι ποιότητας που είναι σημαντικοί για τους χρήστες των υπηρεσιών, γ) εξετάζεται η σχέση μεταξύ της ικανοποίησης των χρηστών από την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών και της πρόθεσή τους να χρησιμοποιήσουν τις υπηρεσίες και τέλος δ) ερευνάται η επίδραση της ποιότητας στην επιλογή μέσου και διαδρομής. Η συμπεριφορά των χρηστών μοντελοποιείται, εξετάζοντας διαφορικά σενάρια ποιότητας, και οδηγεί σε ένα μοντέλο πρόβλεψης των αποφάσεων των χρηστών που μπορεί δυναμικά, σε οποιοδήποτε σημείο συντρέχουν οι εξεταζόμενες συνθήκες ποιότητας, να προβλέψει τις αποφάσεις και τελικά τον καταμερισμό των χρηστών της υπηρεσίας. Το μοντέλο αυτό λειτουργεί ως ένα αξιόπιστο εργαλείο για την πρόβλεψη του καταμερισμού σε δεδομένες συνθήκες ποιότητας αλλά και για τη διαχείριση των συνθηκών ποιότητας και πληροφόρησης ώστε να αυξηθεί το επίπεδο ικανοποίησης των υφιστάμενων και δυνητικών χρηστών ώστε περισσότεροι χρήστες να προσέλθουν στην υπηρεσία.