New logo sm
banners4.jpg

Ονοματεπώνυμο Τίτλος Διατριβής Επιβλέπων Καθηγητής
Αγγέλης Χρήστος  Ανάπτυξη αλγορίθμων πολυπαραμετρικής βελτιστοποίησης οδικών χαράξεων (τεχνικής- οικονομικής-περιβαλλοντικής οδικής ασφάλειας Νικόλαος Ηλιού
Αντωνίου Δέσποινα  Structural performance of pipelines subjected to ground movement and thermo-mechanical action. Παναγιώτης Ντακούλας
Βαλαμβάνος Παναγιώτης Διερεύνηση της Βιώσιμης λειτουργίας Μητροπολιτικών Μέσων Σταθερής Τροχιάς (Μ.Μ.Σ.Τ.), με εφαρμογή 3D δυναμικού ακουστικού μοντέλου πρόβλεψης εδαφομεταφερόμενου θορύβου & δονήσεων, στο αστικό περιβάλλον και την ποιότητα ζωής Κωνσταντίνος Βογιατζής
Βαλασάκη Μαρία Συμπεριφορά περισφιγμένου σκυροδέματος με σύνθετα υλικά Χρήστος Παπακωνσταντίνου
Βαλιάκου Ευτυχία

Διερεύνηση νέων, φιλικών προς το περιβάλλον υλικών και τεχνικών για την ενίσχυση υφιστάμενων κατασκευών

Χρήστος Παπακωνσταντίνου - Λάμπρος Κούτας
Βουκουβάλας Ευάγγελος Κλιματική αλλαγή και φυσικές καταστροφές στην παράκτια ζώνη - Μορφοδυναμικές αλλαγές και περιβαλλοντικές και κοινωνικοοικονομικές επιπτώσεις Χρυσή Λασπίδου
Γερολυμάτου Γεωργία Ολιστική θεώρηση των επιπτώσεων της λειτουργίας των διεθνών 
αεροδρομίων στο ακουστικό περιβάλλον και την κλιματική αλλαγή με 
έμφαση σε παραμέτρους υγείας και ενόχλησης
Κωνσταντίνος Βογιατζής
Γκαβαρδίνας Ιωάννης  

Ρηγμάτωση υφασμάτινων κατασκευών

Δημήτριος Σοφιανόπουλος
Γκίκας Αναστάσιος  

Δυναμική ευστάθεια προσομοιωμάτων επίγειων και υπεράκτιων κατασκευών

Δημήτριος Σοφιανόπουλος
Γκουτζίνη Ανδρομάχη  Βελτιστοποίηση σχεδιασμού καμπυλών συναρμογής βάσει αναλυτικών παραμετρικών υπολογισμών των οπισθοτροχιών των σχημάτων στην οδοποιία και χρήση αριθμητικών μεθόδων Νικόλαος Ηλιού
Δημόπουλος Χρήστος  Αποτίμηση επιπτώσεων στην απόκριση πασσάλων από συνδυασμό θερμομηχανικής καταπόνησης Αιμίλιος Κωμοδρόμος
Ζαφειροπούλου Βασιλική Συνάρτηση διάδοσης εδαφομεταφερόμενου θορύβου από τη λειτουργία μητροπολιτικών υπόγειων συστημάτων σταθερής τροχιάς στο εσωτερικό τυπικών ελληνικών κτηρίων σε διάφορες εδαφικές συνθήκες. Κωνσταντίνος Βογιατζής
Ηλιάδου Ευδοκία  Περιβαλλοντική αξιολόγηση οδικών υποδομών Νικόλαος Ηλιού
Κατσαρού Ιωάννα Η θεματική περιοχή της διδακτορικής διατριβής μου είναι ''Λειτουργικός και Γεωμετρικός Σχεδιασμός Δευτερεύον Αστικού Οδικού Δικτύου με έμφαση στην ασφάλεια και την περιβαλλοντική συμβατότητα'. Νικόλαος Ηλιού
Κατσιάνης Νικόλαος  Διερεύνηση της συσχέτισης της οικολογικής οδήγησης (eco-driving) με την οδική ασφάλεια (road safety) Νικόλαος Ηλιού
Κολτσακλή Νικολέτα Διερεύνηση σχεδιαστικών και λειτουργικών απαιτήσεων αστικού οδικού δικτύου εναλλακτικών τρόπων μετακίνησης με έμφαση στην ενεργή ή/και διαμοιρασμένη μετακίνηση Αθανάσιος Θεοφιλάτος
Κουκούλη Παναγιώτα  Προβλήματα ατελειών και επαφών σε φλεξοηλεκτρικα υλικά. Πάνος Γουργιώτης
Κουρεμένου Βασιλική Εκτίμηση και Χωροθέτηση πλημμυρικού κινδύνου σε αστικό περιβάλλον με χρήση εργαλείων γεωαναφοράς και η επίδραση του αστικού οδικού δικτύου Βασίλειος Κανακούδης
Κυριαζής Γεώργιος

Συμβολή στη διαμόρφωση μοντέλων αξιολόγησης σχεδιασμού και λειτουργίας οδικών έργων με έμφαση στην οδική ασφάλεια

Παντελής Κοπελιάς
Λιάσκος Ιωάννης  Ανάπτυξη μεθοδολογικού πλαισίου διερεύνησης των τεχνικο-γεωλογικών, περιβαλλοντικών και μορφολογικών συνθηκών και παραμέτρων σχετικά με την αναζήτηση και χωροθέτηση δανειοθαλάμων αδρανών και αποθεσιοθαλάμων στα έργα Διαδρόμου (Οδοποιία – Σιδηροδρομική) αλλά και εν γένει στα Τεχνικά Έργα μεγάλης κλίμακας. Νικόλαος Ηλιού
Λεουσίδης Αλέξανδρος Πειραματικός και Υπολογιστικός προσδιορισμος πεδίου ταχυτήτων ροής ρευστού (Νερού) σε ανοικτό αγωγό, λόγω χωρικής θερμοκρασιακής μεταβολής." Ευάγγελος Κεραμάρης
Μακρίδου Ελισάβετ  Οδική ασφάλεια - μελέτη συμπεριφοράς οδηγών σε οδούς με υποβαθμισμένα λειτουργικά χαρακτηριστικά Νικόλαος Ηλιού
Μιχαηλίδου Καλλιόπη Διαχείριση χρήσης αγροτικού νερού Αθανάσιος Λουκάς
Μοναστηρίδου Ματθίλδη Δομοστατικός σχεδιασμός και ανάλυση τοιχοπληρωμένων πλαισίων Ο.Σ. ενισχυμένων με προηγμένα υλικά. Λάμπρος Κούτας
Μπίλλιος Μάριος

Χρήση στοχαστικών μοντέλων και όμβριων καμπυλών στην προσομοίωση απορροής ακραίων βροχοπτώσεων

Λάμπρος Βασιλειάδης
Μπάρκας Σπυρίδων

Αξιολόγηση της αλληλεπίδρασης των παραγόντων κινητικότητας και ασφάλειας μέσω προσομοίωσης συνδεδεμένων και αυτονόμων οχημάτων

Αθανάσιος Θεοφιλάτος
Μπουτακίδης Δημήτριος

Νέες μεθοδολογίες για την ανάλυση κατολισθήσεων κατά τη διάρκεια φαινομένων αστραπιαίων πλημμυρών

Γεώργιος Εφραιμίδης
Ξυλομένος Κωνσταντίνος

Διαχείριση πλημμυρικού κινδύνου υπό συνθήκες κλιματικής αλλαγής στο υδατικό διαμέρισμα Θεσσαλίας

Νικήτας Μυλόπουλος
Πανάγος Απόστολος  

Μεθοδολογία αποτίμησης κινηματικής και εντατικής κατάστασης κατασκευών με χρήση οπτικών ινών

Αιμίλιος Κωμοδρόμος
Πανταζή Βασιλική Λυγισμός Επίπεδων Ευθύγραμμων και Καμπύλων Χαλύβδινων Φορέων με βάση τη Θεωρία των Καταστροφών. Δημήτριος Σοφιανόπουλος
Παπαβασιλείου Ζωή  

Μελέτη χωροχρονικής εξέλιξης τρωτότητάς δικτυών ύδρευσης μέσω ανάλυσης χρονοσειρών αστοχιών και χρήση γεωγραφικών συστημάτων πληροφορίων

Βασίλειος Κανακούδης
Παπαδοπούλου Αναστασία  

Πολιτικές περιβαλλοντικού σχεδιασμού και αειφορική διαχείριση

Βασίλειος Κανακούδης
Σκυριανού Ιωάννα Νέα γενιά βιώσιμων σύνθετων υλικών για την δομική αναβάθμιση κατασκευών: Πειραματική και αναλυτική μελέτη. Χρήστος Παπακωνσταντίνου
Σπηλιωτόπουλος Γιώργος Ακραίοι κυματισμοί σε ενδιάμεσα και ρηχά νερά, πιθανότητες εμφάνισης και συσχετισμός με τα μεγέθη σχεδιασμού των κατασκευών Βανέσσα Κατσαρδή
Στεργίου Κωνσταντίνος  

Ανάλυση και πρόβλεψη διαθεσιμότητας και τιμών ενεργειακών πόρων με προχωρημένες μεθόδους ανάλυσης χρονοσειρών ν και μηχανικής μάθησης

Θεόδωρος Καρακασίδης
Τζιάτζιος Γεώργιος Αποτίμηση και Πρόβλεψη των Επιπτώσεων της Κλιματικής Αλλαγής στους Υπόγειους Υδατικούς Πόρους Νικήτας Μυλόπουλος
Τζίνη Ερμιόνη

Προσομοίωση και διαχείριση υποβαθμισμένων υδατικών συστημάτων αγροτικών λεκανών σε συνθήκες κλιματικής αλλαγής και μεταβλητότητας

Νικήτας Μυλόπουλος
Τζήκα Κωστοπούλου Δανάη Αξιοποίηση δεδομένων κοινωνικής δικτύωσης με εντοπισμό θέσης για την εκτίμηση της ζήτησης για μετακινήσεις σε αστικές περιοχές. Ευτυχία Ναθαναήλ
Τρίμη Πολυάνθη-Μαρία  

Προσομοίωση ροών σε πορώδη μέσα με τη μέθοδο lattice boltzman

Αντώνιος Λιακόπουλος
Τσανακτσίδου Σοφία

Προσομοίωση της σεισμικής απόκρισης λικνιζόμενων μνημειακών κατασκευών

Ολυμπία Παναγούλη
Τσινούδη Αθανασία  Η εξέλιξη πλήρως μη γραμμικών κυματισμών επιφάνειας και η αντίστοιχη κινηματική των σωματιδίων σε περιοχές ενδιάμεσων και ρηχών υδάτων Βανέσσα Κατσαρδή
Χατζηπαναγιώτου Αναστασία

Η μεταβλητότητα της τραχύτητας των ασυνεχειών  στο επίπεδο και η επίδραση της στη διατμηματική αντοχή της βραχομάζας. Μοντέλα ανάλυσης και πειραματική διερεύνηση

Γεώργιος Εφραιμίδης
Χατζόγλου Ευστάθιος  Smoothed particle hydrodyνaμics για ροές με ελεύθερη επιφάνεια Αντώνιος Λιακόπουλος
Χριστοδούλου Κωνσταντίνος  Διαμόρφωση μεθοδολογίας παρακολούθησης έργων οδοποιίας με συνδυασμό αυτοκινούμενης πλατφόρμας UAS και GNSS Νικόλαος Ηλιού
Language

Επιλογές