New logo sm
banners5.jpg

Διαδικασία Υποστήριξης Διδακτορικής Διατριβής

Διαδικασία για την υποστήριξη διδακτορικής διατριβής

(Συμπληρώνει το άρθρο 10 του κανονισμού διδακτορικών διατριβών του ΤΠΜ του ΠΘ)[1]

Βήμα 1.

Έγκριση για δημόσια υποστήριξη από την τριμελή συμβουλευτική επιτροπή

(άρθρο 41 του νόμου 4485/2017. Εδάφιο 1)

1. Μετά την ολοκλήρωση της συγγραφής της διδακτορικής διατριβής, η τριμελής συμβουλευτική επιτροπή δέχεται ή απορρίπτει αίτηση του υποψηφίου για τη δημόσια υποστήριξη και την αξιολόγησή της. Στον Κανονισμό Διδακτορικών Σπουδών μπορεί να προβλέπονται πρόσθετες προϋποθέσεις για τη δυνατότητα δημόσιας υποστήριξης της διατριβής. Αν η τριμελής συμβουλευτική επιτροπή αποδεχθεί την αίτηση του υποψηφίου, συντάσσει αναλυτική εισηγητική έκθεση και την υποβάλλει στη Συνέλευση του Τμήματος ζητώντας τον ορισμό επταμελούς εξεταστικής επιτροπής για την κρίση της διδακτορικής διατριβής.

Ερμηνευτική Σημείωση. Η τριμελής μπορεί να εισηγηθεί (χωρίς να είναι δεσμευτικό) τον ορισμό επταμελούς εξεταστικής επιτροπής προς την Συνέλευση Τμήματος.

Βήμα 2.

Ορισμός επταμελούς εξεταστικής επιτροπής από Συνέλευση Τμήματος

(άρθρο 41 του νόμου 4485/2017. Εδάφιο 2)

2. Στην επταμελή εξεταστική επιτροπή μετέχουν τα μέλη της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής, εκτός από τα αφυπηρετήσαντα μέλη αυτής, τα οποία με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος αντικαθίστανται από ισάριθμα μέλη που πληρούν τα κριτήρια του δεύτερου και τρίτου εδαφίου της παραγράφου 2 του άρθρου 39, καθώς και τέσσερα (4) επιπλέον μέλη, που πληρούν τα κριτήρια του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 2 του άρθρου 39 (ακολουθεί).

(Άρθρο 39 του νόμου 4485/2017, Παράγραφος 2.):

Η Συνέλευση του Τμήματος αναθέτει στον προτεινόμενο επιβλέποντα, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 38, την επίβλεψη της διδακτορικής διατριβής και ορίζει τριμελή συμβουλευτική επιτροπή, με αρμοδιότητα να πλαισιώνει και να υποστηρίζει την εκπόνηση και συγγραφή της. Στην επιτροπή του προηγούμενου εδαφίου μετέχουν ως μέλη, ο επιβλέπων και δύο ακόμη μέλη Δ.Ε.Π. α΄ βαθμίδας, αναπληρωτή και επίκουρου από το οικείο ή άλλο Α.Ε.Ι. ή καθηγητές αναγνωρισμένων ως ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, οι οποίοι είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος, ή ερευνητές των βαθμίδων Α΄, Β΄ ή Γ΄ από ερευνητικά κέντρα του άρθρου 13Α του ν. 4310/2014 (παρατίθενται στο παράρτημα Α), συμπεριλαμβανομένων των ερευνητικών κέντρων της Ακαδημίας Αθηνών και του Ιδρύματος Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών ή από αναγνωρισμένα ερευνητικά κέντρα ή ινστιτούτα της αλλοδαπής και έχουν το ίδιο ή συναφές γνωστικό αντικείμενο με την υπό κρίση διδακτορική διατριβή. Στη συμβουλευτική επιτροπή μετέχει τουλάχιστον ένα (1) μέλος Δ.Ε.Π. από τις τρεις πρώτες βαθμίδες του οικείου Τμήματος.

Για αντικατάσταση επιβλέποντος συμβουλευτείτε το Άρθρο 39 του νόμου 4485/2017, Παράγραφος 3. (Παράρτημα Β)

Βήμα 3.

Έλεγχος Κειμενικής ομοιότητας

Πριν την τελική κατάθεση του κειμένου για δημόσια παρουσίαση ο επιβλέπων καταθέτει στην Επιτροπή Ηθικής και Δεοντολογίας του Τμήματος το κείμενο της διατριβής με το αποτέλεσμα κειμενικής ομοιότητας με βάση το σύστημα που διατίθεται από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, με πιθανή αιτιολόγησή σε περίπτωση που ο βαθμός εμφανίζεται υψηλός αλλά αφορά σε ειδικές περιπτώσεις όπως αναφορά μαθηματικών σχέσεων, βιβλιογραφικών πηγών κλπ. Η Επιτροπή αποφαίνεται με εισήγηση της προς την Γραμματεία του Τμήματος.

Βήμα 4.

Πρόσκληση σύγκλησης της επταμελούς εξεταστικής επιτροπής για τη δημόσια παρουσίαση

Πρόσκληση σε συνεδρίαση για την παρουσίαση της δημόσιας υποστήριξης της διδακτορικής διατριβής. Ο Πρόεδρος του Τμήματος αποστέλλει πρόσκληση στα μέλη της επταμελούς επιτροπής με κοινοποίηση και στον υποψήφιο διδάκτορα που αναφέρει την ημέρα, ώρα και τόπο παρουσίασης. Η Συμμετοχή των μελών μπορεί να γίνει με όλα τα προβλεπόμενα από τις κείμενες διατάξεις και διαδικασίες του Π.Θ. Η πρόσκληση γίνεται τουλάχιστον μια εβδομάδα πριν από την ημερομηνία της δημόσιας υποστήριξης.

Η υποστήριξη είναι ανοικτή στο κοινό (εκτός από το τμήμα που αφορά τη συνεδρίαση της επταμελούς εξεταστικής επιτροπής μετά και το στάδιο των ερωτήσεων για την αξιολόγησή της) και για το λόγο αυτό αναρτάται σχετική ανακοίνωση στον ιστότοπο του Τμήματος, ενώ αποστέλλονται και ενημερωτικά email στα μέλη του ΠΘ και σε οποιονδήποτε άλλο φορέα κρίνεται σκόπιμο.

Βήμα 5

Αξιολόγηση της διδακτορικής διατριβής

(άρθρο 41 του νόμου 4485/2017 παράγραφος 3):

Η διδακτορική διατριβή υποστηρίζεται δημόσια από τον υποψήφιο διδάκτορα. Η διαδικασία της δημόσιας υποστήριξης προϋποθέτει τη φυσική παρουσία των τεσσάρων (4) τουλάχιστον μελών της εξεταστικής επιτροπής, ενώ τα λοιπά μέλη μπορούν να συμμετέχουν και μέσω τηλεδιάσκεψης. Στη συνέχεια, η εξεταστική επιτροπή συνεδριάζει χωρίς την παρουσία τρίτων, κρίνει την εργασία ως προς την ποιότητα, την πληρότητα, την πρωτότυπη σκέψη και τη συμβολή της στην επιστήμη και με βάση αυτά τα κριτήρια την εγκρίνει, με πλειοψηφία πέντε (5) τουλάχιστον από τα μέλη της. Τα αφυπηρετήσαντα μέλη της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής, που έχουν αντικατασταθεί σύμφωνα με την παράγραφο 2, μπορεί να παρίστανται κατά τη συνεδρίαση χωρίς δικαίωμα ψήφου.

(Ο ανωτέρω περιορισμοί ισχύουν εκτός αν αλλιώς επιτάσσουν έκτακτες συνθήκες που ορίζονται βάσει αποφάσεων του αρμόδιου Υπουργείου ή των αρμοδίων οργάνων του ΠΘ).

Η επταμελής επιτροπή συντάσσει σχετικό πρακτικό στο οποίο αναφέρεται και ο σχετικό βαθμός. Το πρακτικό που υπογράφεται από όλα τα παρόντα μέλη (φυσικά ή με τηλεδιάσκεψη) και κατατίθεται στη Συνέλευση Τμήματος.

Η διδακτορική διατριβή, εφόσον εγκριθεί, βαθμολογείται με: α) Καλώς, β) Λίαν Καλώς ή γ) Άριστα. Ο εν λόγω βαθμός καθορίζει επίσης και τη συνολική επίδοση του φοιτητή στο Διδακτορικό του Δίπλωμα.


Παράρτημα Α (Ερευνητικά Κέντρα)

Άρθρο 13Α Ν4310/2014

Ερευνητικά Κέντρα − Ινστιτούτα, Τεχνολογικοί

Φορείς και Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ιδρύματα

Α. Τα Ερευνητικά Κέντρα − Ινστιτούτα που διέπονται από τις διατάξεις του παρόντος νόμου είναι τα εξής:

1. «Αθηνά − Ερευνητικό Κέντρο Καινοτομίας στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας, των Επικοινωνιών και της Γνώσης», το οποίο αποτελείται από το Ινστιτούτο Πληροφοριακών Συστημάτων (Ι.Π.ΣΥ.).

2. Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών (Ε.Α.Α.), το οποίο αποτελείται από τα εξής Ινστιτούτα:

α. Γεωδυναμικό Ινστιτούτο (Γ.Ι.),

β. Ινστιτούτο Αστρονομίας, Αστροφυσικής, Διαστημικών Εφαρμογών και Τηλεπισκόπησης (Ι.Α.Α.Δ.Ε.Τ.),

γ. Ινστιτούτο Ερευνών Περιβάλλοντος και Βιώσιμης Ανάπτυξης (Ι.Ε.Π.Β.Α.).

3. Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών (Ε.Ι.Ε.), το οποίο αποτελείται από τα εξής Ινστιτούτα και Υπηρεσία, αντίστοιχα:

α. Ινστιτούτο Βιολογίας, Φαρμακευτικής Χημείας και Βιοτεχνολογίας/ΙΒΦΧΒ (σύμφωνα με το π.δ. 226/1989 και το άρθρο 5 του ν. 4051/2012),

β. Ινστιτούτο Θεωρητικής και Φυσικής Χημείας/ΙΘΦΧ (σύμφωνα με το π.δ. 226/1989 και το άρθρο 5 του ν. 4051/2012),

γ. Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών ( Ι.Ι.Ε.) (σύμφωνα με το π.δ. 226/1989 και το άρθρο 5 του ν. 4051/2012),

δ. Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (Ε.Κ.Τ.).

4. Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (Ε.Κ.Ε.Τ.Α.), το οποίο αποτελείται από τα εξής Ινστιτούτα:

α. Ινστιτούτο Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων Μεταφορών (Ι.ΜΕΤ.),

β. Ινστιτούτο Εφαρμοσμένων Βιοεπιστημών (ΙΝ.Ε.Β.),

γ. Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΙΠΤΗΛ),

δ. Ινστιτούτο Χημικών Διεργασιών και Ενεργειακών Πόρων (ΙΔΕΠ).

5. Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ», που αποτελείται από τα εξής Ινστιτούτα:

α. Ινστιτούτο Βιοεπιστημών και Εφαρμογών (ΙΒΕ),

β. Ινστιτούτο Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (ΙΠΤ),

γ. Ινστιτούτο Νανοεπιστήμης και Νανοτεχνολογίας,

δ. Ινστιτούτο Πυρηνικής και Σωματιδιακής Φυσικής,

ε. Ινστιτούτο Πυρηνικών και Ραδιολογικών Επιστημών

και Τεχνολογίας Ενέργειας και Ασφάλειας.

6. Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών (Ε.Κ.Κ.Ε.), το οποίο αποτελείται από το Ινστιτούτο Κοινωνικών Ερευνών.

7. Ελληνικό Ινστιτούτο PASTEUR (Ε.Ι.Π.).

8. Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.), το οποίο αποτελείται από τα εξής Ινστιτούτα:

α. Ινστιτούτο Θαλάσσιας Βιολογίας, Βιοτεχνολογίας και Υδατοκαλλιεργειών,

β. Ινστιτούτο Θαλασσίων Βιολογικών Πόρων και Εσωτερικών Υδάτων,

γ. Ινστιτούτο Ωκεανογραφίας.

9. Ερευνητικό Κέντρο Βιοϊατρικών Επιστημών «Αλέξανδρος Φλέμινγκ» (Ε.ΚΕ.Β.Ε. Α. Φλέμινγκ), το οποίο αποτελείται από το Ινστιτούτο Βιοϊατρικών Επιστημών «Αλέξανδρος Φλέμινγκ».

10. Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (Ι.Τ.Ε.), το οποίο αποτελείται από τα εξής Ινστιτούτα:

α. Ινστιτούτο Μοριακής Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας (Ι.Μ.Β.Β.),

β. Ινστιτούτο Επιστημών Χημικής Μηχανικής (Ι.Ε.Χ.Μ.),

γ. Ινστιτούτο Ηλεκτρονικής Δομής και Λέιζερ (Ι.Η.Δ.Λ.),

δ. Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών (Ι.Μ.Σ.),

ε. Ινστιτούτο Πληροφορικής (Ι.Π.),

στ. Ινστιτούτο Υπολογιστικών Μαθηματικών (Ι.Υ.Μ.).

11. Ερευνητικό Κέντρο Δυτικής Ελλάδας (ΕΚΕΔΕ) με έδρα την Πάτρα το οποίο αποτελείται από τα εξής

Ινστιτούτα:

α. Ινστιτούτο Επιστήμης Τεχνολογίας Τροφίμων και Φαρμάκων (ΙΝ.Ε.Τ.Τ.Φ.),

β. Ινστιτούτο Έρευνας και Τεχνολογίας στην Ιατρική (ΙΝ.Ε.Τ.Ι.),

γ. Ινστιτούτο Συστημάτων Βιομηχανικών Παραγωγής και Ενέργειας (ΙΝ.ΒΙ.Π.ΕΝ.).

12. Ερευνητικό Κέντρο Ανατολικής Μακεδονίας−Θράκης (Ε.ΚΕ.Α.Μ−ΘΡΑ.) − «Καραθεοδωρή» με έδρα την Κομοτηνή, το οποίο αποτελείται από τα εξής Ινστιτούτα:

α. Ινστιτούτο Ενεργειακού Σχεδιασμού και Αειφόρου Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων Ι.Ε.Σ.Α.Α.Φ.Υ.Π.), με έδρα την Ξάνθη,

β. Ινστιτούτο Διαχείρισης Φυσικών και Τεχνολογικών Καταστροφών (Ι.ΔΙ.ΦΥ.ΤΕ.ΚΑ.), με έδρα την Αλεξανδρούπολη,

γ. Ινστιτούτο Τεχνολογίας Τροφίμων και Αγροτικής

Παραγωγής (Ι.ΤΕ.Τ.Α.Π.), με έδρα την Ορεστιάδα,

δ. Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου (ΙΕΛ), με έδρα

την πόλη της Ξάνθης.

13. Κέντρο Έρευνας και Επιχειρηματικής Καινοτομίας Κεντρικής Ελλάδας (Ε.ΕΠΙ.Κ.) το οποίο αποτελείται από:

α. Ινστιτούτο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης, με έδρα το Βόλο,

β. Δίκτυο Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας (ΔΙΚΕ), με έδρα τη Λαμία.

14. Ινστιτούτο Οπτικής και Όρασης ως Ν.Π.Ι.Δ., με έδρα το Ηράκλειο Κρήτης.

15. Ινστιτούτο Τουριστικών Ερευνών (ΙΝ.Τ.Ε) ως Ν.Π.Ι.Δ., με έδρα τη Ρόδο.

Παράρτημα Β (αντικατάσταση επιβλέποντος)

 

Άρθρο 39 του νόμου 4485/2017, Παράγραφος 3.

3. Αν για οποιονδήποτε λόγο ο επιβλέπων εκλείψει ή διαπιστωμένα αδυνατεί να τελέσει χρέη επιβλέποντος για μεγάλο χρονικό διάστημα κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στον Κανονισμό Διδακτορικών Σπουδών, η Συνέλευση του Τμήματος, εκτιμώντας τις περιστάσεις, αναθέτει σε άλλον την επίβλεψη, σύμφωνα με όσα ορίζονται στις προηγούμενες παραγράφους, ύστερα από αίτηση του υποψήφιου διδάκτορα και γνώμη του προτεινόμενου επιβλέποντος, διαφορετικά σε ένα από τα άλλα δύο (2) μέλη της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής, ακόμη και καθ’ υπέρβαση του μέγιστου αριθμού υποψήφιων διδακτόρων που μπορεί να επιβλέπεται από κάθε επιβλέποντα, σύμφωνα με όσα ορίζονται στον Κανονισμό Διδακτορικών Σπουδών. Αν ο αρχικός επιβλέπων μετακινηθεί σε άλλο Α.Ε.Ι. ή Τμήμα Α.Ε.Ι. ή συνταξιοδοτηθεί, συνεχίζει να τελεί χρέη επιβλέποντος των διδακτορικών διατριβών που έχει αναλάβει, και ο τίτλος απονέμεται από το Α.Ε.Ι., στο οποίο ανήκει το Τμήμα, όπου ξεκίνησε η εκπόνηση της διατριβής.

 

 

LOw-cost innovative Technology for water quality monitoring and water resources management for Urban and rural water Systems in India - LOTUS


Τίτλος / Ακρωνύμιο LOw-cost innovative Technology for water quality monitoring and water resources management for Urban and rural water Systems in India - LOTUS
Επιστημονικά Υπεύθυνος
Χρυσή Λασπίδου
Καθηγήτρια
Ιστοσελίδα https://www.lotus-india.eu/
Διάρκεια 02/2019 - 01/2023
Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα    European Commission HORIZON 2020-SC5-12-2018 EU-India Water Co-Operation

2021

Τίτλος Έργου - Ακρωνύμιο Ψηφιακή αποτύπωση του δικτύου ύδρευσης του Δήμου Αμοργού
Επιστημονικά Υπεύθυνος
Κανακούδης Βασίλειος
Ιστοσελίδα
 
Διάρκεια 25/5/2021 - 25/11/2021
Φορέας Χρηματοδότησης
ΔΗΜΟΣ ΑΜΟΡΓΟΥ
Προϋπολογισμός
10.000,00

Τίτλος Έργου - Ακρωνύμιο Mediterranean wAter management solutions for a sustainable aGriculture supplied by an Online collaborative platform - MAGO
Επιστημονικά Υπεύθυνος
Λασπίδου Χρυσή
Ιστοσελίδα
 
Διάρκεια 1/5/2021 - 30/4/2024
Φορέας Χρηματοδότησης
Ευρωπαική Ένωση
Προϋπολογισμός
265.000,00

Τίτλος Έργου - Ακρωνύμιο Ερευνητικές δράσεις στη διαχείριση αστικών υδραυλικών έργων και υδατικών πόρων
Επιστημονικά Υπεύθυνος
Κανακούδης Βασίλειος
Ιστοσελίδα
 
Διάρκεια 23/3/2021 - 31/12/2022
Φορέας Χρηματοδότησης
ΑΥΤΟΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ
Προϋπολογισμός
3.063,55

Τίτλος Έργου - Ακρωνύμιο Sustainable Integrated Management FOR the NEXUS of water-land-food-energy-climate for a resource-efficient Europe_ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 2019 - SIM4NEXUS
Επιστημονικά Υπεύθυνος
Λασπίδου Χρυσή
Ιστοσελίδα
sim4nexus.eu
Διάρκεια 12/3/2021 - 11/3/2022
Φορέας Χρηματοδότησης
ΓΓΕK
Προϋπολογισμός
7.201,93

Τίτλος Έργου - Ακρωνύμιο Holistic Surface Water and Groundwater Management for Sustainable Cities_ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 2019 - Water4Cities
Επιστημονικά Υπεύθυνος
Λασπίδου Χρυσή
Ιστοσελίδα
 
Διάρκεια 12/3/2021 - 11/3/2022
Φορέας Χρηματοδότησης
ΓΓΕK
Προϋπολογισμός
7.953,89

Τίτλος Έργου - Ακρωνύμιο LOw-cost innovative Technology for water quality monitoring and water resources management for Urban and rural water Systems in India_ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 2019 - LOTUS
Επιστημονικά Υπεύθυνος
Λασπίδου Χρυσή
Ιστοσελίδα
lotus-india.eu
Διάρκεια 12/3/2021 - 11/3/2022
Φορέας Χρηματοδότησης
ΓΓΕK
Προϋπολογισμός
2.170,82

Τίτλος Έργου - Ακρωνύμιο Serious games for digital readiness of water education - SMARTEN
Επιστημονικά Υπεύθυνος
Λασπίδου Χρυσή
Ιστοσελίδα
 
Διάρκεια 1/3/2021 - 28/2/2023
Φορέας Χρηματοδότησης
ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ
Προϋπολογισμός
54.475,00

2020

Τίτλος Έργου - Ακρωνύμιο Ποιοτικός έλεγχος των ευρημάτων από την ανάλυση του αεροπορικού περιβαλλοντικού θορύβου από τους μόνιμους σταθμούς του Δ.Α.Α. για τη συνολική περίοδο του έργου "Ειδική Μελέτη Προγράμματος Παρακολούθησης Αεροπορικού Θορύβου (2019-2023) για τον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών(Δ.Α.Α.)
Επιστημονικά Υπεύθυνος
Βογιατζής Κων/νος
Ιστοσελίδα
 
Διάρκεια 8/12/2020 - 30/1/2024
Φορέας Χρηματοδότησης
ΣΣΕ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Προϋπολογισμός
8.400,00

Τίτλος Έργου - Ακρωνύμιο Ερευνητικό προγραμμα παρακολούθησης μέτρησης οδικού κυκλοφοριακού θορύβου & πρότασης αναγκαίων ενεργειών σε περίπτωση απαίτησης λήψης αντιθορυβικών
Επιστημονικά Υπεύθυνος
Βογιατζής Κων/νος
Ιστοσελίδα
 
Διάρκεια 24/11/2020 - 24/11/2021
Φορέας Χρηματοδότησης
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Προϋπολογισμός
19.650,00

Τίτλος Έργου - Ακρωνύμιο Ανοιχτό καινοτομικό κέντρο για αρδευτικά συστήματα στη Μεσογειακή γεωργία - HubIS
Επιστημονικά Υπεύθυνος
Δαλέζιος Νικόλαος
Ιστοσελίδα
prima-hubis.org
Διάρκεια 1/10/2020 - 30/9/2023
Φορέας Χρηματοδότησης
ΓΓΕΤ
Προϋπολογισμός
200.000,00

Τίτλος Έργου - Ακρωνύμιο ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕ ΞΑΝΘΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟΧΕΥΜΕΝΩΝ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Επιστημονικά Υπεύθυνος
Ηλιού Νικόλαος
Ιστοσελίδα
 
Διάρκεια 15/9/2020 - 31/8/2021
Φορέας Χρηματοδότησης
Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης
Προϋπολογισμός
60.000,00

Τίτλος Έργου - Ακρωνύμιο Διερεύνηση και Αξιολόγηση Κυκλοφοριακών Χαρακτηριστικών στις Εγκαταστάσεις ΒΕΑ, ΕΛΠΕ
Επιστημονικά Υπεύθυνος
Κοπελιάς Παντελής
Ιστοσελίδα
 
Διάρκεια 23/6/2020 - 31/12/2021
Φορέας Χρηματοδότησης
ΕΛΠΕ
Προϋπολογισμός
2.000,00

Τίτλος Έργου - Ακρωνύμιο ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΘΟΡΥΒΟΥ ΚΑΙ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΣΕ 2 ΘΕΣΕΙΣ ΔΙΟΔΙΩΝ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ-2020
Επιστημονικά Υπεύθυνος
Βογιατζής Κων/νος
Ιστοσελίδα
 
Διάρκεια 18/3/2020 - 31/12/2021
Φορέας Χρηματοδότησης
ΣΣΕ-ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ και ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α.Ε.
Προϋπολογισμός
4.000,00

Τίτλος Έργου - Ακρωνύμιο Multihazard framework for water related risks management - (MUHA)
Επιστημονικά Υπεύθυνος
Κανακούδης Βασίλειος
Ιστοσελίδα
 
Διάρκεια 1/2/2020 - 31/8/2022
Φορέας Χρηματοδότησης
INTERREG V-B Adriatic-Ionian/ADRION 2014-2020 project, (Κωδ.6354)
Προϋπολογισμός
231.800,00

Τίτλος Έργου - Ακρωνύμιο Μαγνητική οδήγηση νανοσωματιδίων σε δίκτυα πραγματικών αρτηριών του ανθρωπίνου σώματος
Επιστημονικά Υπεύθυνος
Καρακασίδης Θεόδωρος
Ιστοσελίδα
 
Διάρκεια 30/1/2020 - 29/11/2021
Φορέας Χρηματοδότησης
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Προϋπολογισμός
45.545,50

2019

Τίτλος Έργου - Ακρωνύμιο New cooperative business models and guidance for sustainable city logistics - Εθνική Συμμετοχή 2018 - NOVELOG
Επιστημονικά Υπεύθυνος
Ναθαναήλ Ευτυχία
Ιστοσελίδα
ttlog.civ.uth.gr/novelog
Διάρκεια 30/5/2019 - 31/12/2021
Φορέας Χρηματοδότησης
ΓΓΕΤ
Προϋπολογισμός
3.523,16

Τίτλος Έργου - Ακρωνύμιο Enhancing excellence and innovation capacity in sustainable transport interchanges - Εθνική Συμμετοχή 2018 - ALLIANCE
Επιστημονικά Υπεύθυνος
Ναθαναήλ Ευτυχία
Ιστοσελίδα
ttlog.civ.uth.gr/alliance
Διάρκεια 30/5/2019 - 31/12/2021
Φορέας Χρηματοδότησης
ΓΓΕΤ
Προϋπολογισμός
7.826,72

Τίτλος Έργου - Ακρωνύμιο Ερευνητικό έργο για την επιλογή της βέλτιστης μεθόδου ανάπτυξης τεχνητού νευρωνικού δικτύου (ΤΝΔ) για προσομοίωση των πλημμυρικών φαινομένων στον αστικό ιστό της πόλης του Αμύνταιου με τη χρήση επιτόπου βροχομετρικών μετρήσεων πεδίου
Επιστημονικά Υπεύθυνος
Κεραμάρης Ευάγγελος
Ιστοσελίδα
 
Διάρκεια 14/5/2019 - 31/12/2021
Φορέας Χρηματοδότησης
ΥΕΤΟΣ ΑΕ
Προϋπολογισμός
10.000,00

Τίτλος Έργου - Ακρωνύμιο LOw-cost innovative Technology for water quality monitoring and water resources management for Urban and rural water Systems in India - LOTUS
Επιστημονικά Υπεύθυνος
Λασπίδου Χρυσή
Ιστοσελίδα
lotus-india.eu
Διάρκεια 1/2/2019 - 31/1/2023
Φορέας Χρηματοδότησης
European Commission HORIZON 2020-SC5-12-2018 EU-India Water Co-Operation
Προϋπολογισμός
189.531,00

2018

Τίτλος Έργου - Ακρωνύμιο Επιθεώρηση Οδικής Ασφάλειας, Διερεύνηση και Ανάλυση Δεδομένων Τροχαίων Ατυχημάτων και Διαμόρφωση Προτάσεων Αποκατάστασης του επιπέδου της Οδικής
Επιστημονικά Υπεύθυνος
Ηλιού Νικόλαος
Ιστοσελίδα
 
Διάρκεια 16/10/2018 - 31/12/2021
Φορέας Χρηματοδότησης
Εγνατία Οδός Α.Ε.
Προϋπολογισμός
120.000,00

Τίτλος Έργου - Ακρωνύμιο Αξιολόγηση Οδικού Δικτύου και Οδηγικής Συμπεριφοράς Αναβατών Μοτοσικλέτας με Χρήση της Τεχνολογίας GPS
Επιστημονικά Υπεύθυνος
Ηλιού Νικόλαος
Ιστοσελίδα
 
Διάρκεια 26/6/2018 - 31/8/2021
Φορέας Χρηματοδότησης
Ίδρυμα "Σταύρος Νιάρχος"
Προϋπολογισμός
50.750,00

Τίτλος Έργου - Ακρωνύμιο Networking for Reciprocal Safe Cross Border Water Supply towards a Worth Living Environment (SaveSafeWater)
Επιστημονικά Υπεύθυνος
Κανακούδης Βασίλειος
Ιστοσελίδα
 
Διάρκεια 2/4/2018 - 30/9/2021
Φορέας Χρηματοδότησης
INTERREG IPA II Cross-border Cooperation Programme Greece-Albania 2014-2020, (Κωδ.5754)
Προϋπολογισμός
163.250,00
Δελτίο Τύπου

2017

Τίτλος Έργου - Ακρωνύμιο Ανάπτυξη Συστήματος Έγκαιρης Προειδοποίησης για την ασφάλεια του πόσιμου νερού στα δίκτυα ύδρευσης
Επιστημονικά Υπεύθυνος
Κανακούδης Βασίλειος
Ιστοσελίδα
 
Διάρκεια 1/12/2017 - 31/8/2021
Φορέας Χρηματοδότησης
Ίδρυμα «Σταύρος Νιάρχος»
Προϋπολογισμός
63.000,00

Τίτλος Έργου - Ακρωνύμιο Water resources efficiency and conservative use in drinking water supply systems - WATER RESCUE
Επιστημονικά Υπεύθυνος
Κανακούδης Βασίλειος
Ιστοσελίδα
 
Διάρκεια 10/11/2017 - 31/10/2021
Φορέας Χρηματοδότησης
INTERREG IPA II Cross-border Cooperation Programme Greece-Bulgaria 2014-2020, (Κωδ.5581)
Προϋπολογισμός
133.691,96
Δελτίο Τύπου

Τίτλος Έργου - Ακρωνύμιο Ακραίες Φορτίσεις σε Ανεμογεννήτριες
Επιστημονικά Υπεύθυνος
Κατσαρδή Βασιλική
Ιστοσελίδα
 
Διάρκεια 7/11/2017 - 31/12/2021
Φορέας Χρηματοδότησης
OSMOS HELLAS AE
Προϋπολογισμός
4.000,00

Τίτλος Έργου - Ακρωνύμιο NanoSWS:Integrated nanotechnologies for sustainable sensing water and sanitation
Επιστημονικά Υπεύθυνος
Λασπίδου Χρυσή
Ιστοσελίδα
NanoSWS
Διάρκεια 15/9/2017 - 28/1/2022
Φορέας Χρηματοδότησης
ΓΓΕΤ
Προϋπολογισμός
99.900,00

Τίτλος Έργου - Ακρωνύμιο Water4Cities: Holistic Surface Water and Groundwater Management for Sustainable Cities
Επιστημονικά Υπεύθυνος
Λασπίδου Χρυσή
Ιστοσελίδα
water4cities.eu
Διάρκεια 1/3/2017 - 30/9/2021
Φορέας Χρηματοδότησης
European Commission HORIZON 2020-Marie Sklodowska Curie MSCA-RISE-2016
Προϋπολογισμός
342.000,00
Δελτίο Τύπου

2016

Τίτλος Έργου - Ακρωνύμιο Ανάλυση Υδατικού Ισοζυγίου και αξιολόγηση δεικτών απόδοσης του δικτύου ύδρευσης της Λάρισας - Ανάπτυξη πρωτότυπου υδραυλικού μοντέλου σε μια πιλοτική περιοχή με βάση πρωτότυπη μεθοδολογία του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας - Εκτίμηση βαθμού ανάκτησης πλήρους κόστους νερού της ΔΕΥΑ Λάρισας στα πλαίσια της ΟΠΥ 2000/60/ΕΚ με βάση πρωτότυπη μεθοδολογία του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
Επιστημονικά Υπεύθυνος
Κανακούδης Βασίλειος
Ιστοσελίδα
 
Διάρκεια 1/7/2016 - 31/12/2021
Φορέας Χρηματοδότησης
Δ.Ε.Υ.Α. Λάρισας
Προϋπολογισμός
26.400,00

Τίτλος Έργου - Ακρωνύμιο NOVELOG: New cooperative business models and guidance for sustainable city logistics - Εθνική Συμμετοχή 2018
Επιστημονικά Υπεύθυνος
Ναθαναήλ Ευτυχία
Ιστοσελίδα
ttlog.civ.uth.gr/novelog
Διάρκεια 1/1/2016 - 31/12/2021
Φορέας Χρηματοδότησης
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
Προϋπολογισμός
358.500,00

2015 - 2008

Τίτλος Έργου - Ακρωνύμιο ALLIANCE: Enhancing excellence and innovation capacity in sustainable transport interchanges
Επιστημονικά Υπεύθυνος
Ναθαναήλ Ευτυχία
Ιστοσελίδα
ttlog.civ.uth.gr/alliance
Διάρκεια 1/6/2015 - 31/12/2021
Φορέας Χρηματοδότησης
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
Προϋπολογισμός
210.967,50

Τίτλος Έργου - Ακρωνύμιο Networking for Drinking Water Supply in Adriatic Region (DRINKADRIA) -1°STR/0004(OVERHEADS)
Επιστημονικά Υπεύθυνος
Κανακούδης Βασίλειος
Ιστοσελίδα
 
Διάρκεια 1/1/2013 - 31/12/2021
Φορέας Χρηματοδότησης
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
Προϋπολογισμός
87.261,45

2020

Τίτλος Έργου - Ακρωνύμιο ΜΕΤΡΗΣΗ ΑΕΡΟΦΕΡΤΟΥ ΘΟΡΥΒΟΥ Α/Π ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΑΓΡΙΑΧΛΑΔΙΑ ΣΤΗΝ ΕΥΒΟΙΑ
Επιστημονικά Υπεύθυνος
Βογιατζής Κων/νος
Ιστοσελίδα
 
Διάρκεια 8/12/2020 - 8/6/2021
Φορέας Χρηματοδότησης
ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕ
Προϋπολογισμός
4.500,00

2021

Τίτλος Έργου - Ακρωνύμιο Ακουστική Διερεύνηση των Επιπτώσεων Θορύβου από τη λειτουργία Αιολικών Πάρκων στην περιοχή ΚΑΦΗΡΕΑ, Ν. Ευβοίας
Επιστημονικά Υπεύθυνος
Βογιατζής Κων/νος
Ιστοσελίδα
 
Διάρκεια 9/2/2021 - 9/8/2021
Φορέας Χρηματοδότησης
ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕ
Προϋπολογισμός
8.000,00

2019

Τίτλος Έργου - Ακρωνύμιο Παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών για την ανάπτυξη κοινής μεθοδολογίας και εργαλείων για τη μείωση του Μη Ανταποδοτικού Νερού και την βελτιστοποίηση της ποιότητας του πόσιμου νερού και την εφαρμογή της πιλοτικής δράσης της Δ.Ε.Υ.Α. Ηγουμενίτσας
Επιστημονικά Υπεύθυνος
Κανακούδης Βασίλειος
Ιστοσελίδα
 
Διάρκεια 20/8/2019 - 30/6/2021
Φορέας Χρηματοδότησης
Δ.Ε.Υ.Α. Ηγουμενίτσας
Προϋπολογισμός
70.000,00

Τίτλος Έργου - Ακρωνύμιο ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΟΔΙΚΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ & ΘΟΡΥΒΟΥ ΜΕ ΘΕΩΡΗΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΚΟΥΣΤΙΚΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΣΤΑ Π.Σ. ΠΑΦΟΥ ΚΑΙ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ
Επιστημονικά Υπεύθυνος
Βογιατζής Κων/νος
Ιστοσελίδα
 
Διάρκεια 1/7/2019 - 31/5/2021
Φορέας Χρηματοδότησης
ΣΣΕ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΕ
Προϋπολογισμός
4.000,00

Τίτλος Έργου - Ακρωνύμιο SUstaiNable WATER supply networks in Mediterranean touristic areas (SunWater)
Επιστημονικά Υπεύθυνος
Κανακούδης Βασίλειος
Ιστοσελίδα
 
Διάρκεια 2019 - 2020
Φορέας Χρηματοδότησης
INTERREG V-A Greece-Italy 2014‐20 project, (Κωδ.6142/6214)/ΔΕΥΑ ΖΑΚΥΝΘΟΥ+ΔΕΥΑ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ
Προϋπολογισμός
138.000,00

Τίτλος Έργου - Ακρωνύμιο Παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών για την ανάπτυξη κοινής μεθοδολογίας και εργαλείων για τη μείωση του Μη Ανταποδοτικού Νερού και την βελτιστοποίηση της ποιότητας του πόσιμου νερού και την εφαρμογή της πιλοτικής δράσης της Δ.Ε.Υ.Α. Ζακύνθου στο πλαίσιο του έργου SUstaiNable WATER supply networks in Mediterranean touristic areas (SunWater)
Επιστημονικά Υπεύθυνος
Κανακούδης Βασίλειος
Ιστοσελίδα
 
Διάρκεια 18/6/2019 - 30/6/2021
Φορέας Χρηματοδότησης
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ (Δ.Ε.Υ.Α.Ζ.)
Προϋπολογισμός
68.000,00

Τίτλος Έργου - Ακρωνύμιο Update of SNM AC_FP database according to Cnossos EU methodology for Athens International Airport “El. Venizelos”, E.E. 6112
Επιστημονικά Υπεύθυνος
Βογιατζής Κων/νος
Ιστοσελίδα
ltea.civ.uth.gr/index.php/research
Διάρκεια 2019
Φορέας Χρηματοδότησης
ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (ΔΑΑ Α.Ε.)
Προϋπολογισμός
 

2018

Τίτλος Έργου - Ακρωνύμιο Αριθμητική και πειραματική προσομοίωση (καθολικού) λυγισμού υπόγειων αγωγών λόγω υψηλής πίεσης και θερμοκρασίας
Επιστημονικά Υπεύθυνος
Ντακούλας Παναγιώτης
Ιστοσελίδα
 
Διάρκεια 1/4/2018 - 31/1/2020
Φορέας Χρηματοδότησης
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Προϋπολογισμός
40.600,00

Τίτλος Έργου - Ακρωνύμιο Climate Change Adaptation Study for Athens International Airport “El. Venizelos”, E.E. 5872
Επιστημονικά Υπεύθυνος
Βογιατζής Κων/νος
Ιστοσελίδα
ltea.civ.uth.gr/index.php/research
Διάρκεια 2018 - 2019
Φορέας Χρηματοδότησης
ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (ΔΑΑ Α.Ε.)
Προϋπολογισμός
 

2017

Τίτλος Έργου - Ακρωνύμιο Προέλευση και ειδογένεση του Υδραργύρου στα υπόγεια ύδατα και μελέτη των μηχανισμών κινητικότητάς του: Διερεύνηση μεθόδων καταστοής της κινητικότητάς του και εξυγίανσης του πόσιμου νερού—επιπτώσεις στο περιβάλλον και στη δημόσια υγεία
Επιστημονικά Υπεύθυνος
Λασπίδου Χρυσή
Ιστοσελίδα
 
Διάρκεια 1/12/2017 - 30/6/2021
Φορέας Χρηματοδότησης
Ίδρυμα «Σταύρος Νιάρχος»
Προϋπολογισμός
63.000,00

Τίτλος Έργου - Ακρωνύμιο Urban water full cycle: from its source to its end-users and back to the environment - WATenERgy CYCLE
Επιστημονικά Υπεύθυνος
Κανακούδης Βασίλειος
Ιστοσελίδα
 
Διάρκεια 21/6/2017 - 31/1/2021
Φορέας Χρηματοδότησης
INTERREG IPA II Cross-border Cooperation Programme Balkan-Mediterranean 2014-2020, (Κωδ.5412)
Προϋπολογισμός
180.000,00
Δελτίο Τύπου